Anne Kristiansen (1960-2014)

Anne Kristiansen måtte natt 16. september til gi tapt for sykdommen som satte henne ut av spill i begynnelsen av desember 2013. Det var mange år tidligere enn om Anne selv hadde fått hatt regien, så glad hun var i ”skulen” på Birkeland.

Anne kom til Birkeland Folkehøgskole første gang 1984/85, før hun kom tilbake i 1988 og var ansatt i ulike vikariat til 1993, da hun fikk fast ansettelse. Fra 1997 overtok hun ansvaret som skolens inspektør.

Anne hadde en forbilledlig kjærlighet til folkehøgskolen i sin alminnelighet, og til skolen på Birkeland i særdeleshet. Hun la ned timevis med arbeid for skolen, langt utenfor arbeidsmiljø-lovens grenser, for at elever og kolleger skulle få den hjelp de trengte for å få det beste ut av dagen

På ett felt står Anne fram som et særlig forbilde for oss som lever videre, og det er i det å se den enkelte. Det var Annes varemerke, slik vi ønsker det skal være skolens varemerke. Særlig kom dette til uttrykk overfor elever som kanskje ikke akkurat albuet seg fram.

Nå har Anne fullført løpet og bevart troen. FHS Sørlandet har mistet en trofast og pålitelig medarbeider og forbeder.

Fred være med hennes minne.

Gunnar Birkeland
Rektor