Folkehøgskolen i Norge 150 år

2014 er et jubileumsår, - for Norge og for folkehøgskolen. Det er 200 år siden Norges grunnlov ble vedtatt, og det er 150 år siden den første folkehøgskolen i Norge så dagens lys.

At folkehøgskolens jubileumsprogram, ”Grip Demokratiet”, ble godkjent som en del av Stortingets offisielle program for grunnlovsfeiringen, sier litt om den anerkjennelse og posisjon skoleslaget har fått også i det offentlige Norge. Det så riktignok en stund skummelt ut da regjeringen la fram forslag til  statsbudsjett for 2015 med nesten 35 mill kr i kutt i tilskuddet til skoleslaget, men etter et voldsomt engasjement i og utenfor folkehøgskolemiljøet, i og utenfor Stortinget,  samt til dels tøffe forhandlinger med støttepartiene V og Krf, tok H og Frp til vettet og la tilbake disse pengene.

Folkehoegskole Stafett 3

Det var mange ulike transportmidler som ble brukt i stafetten som skolen arrangerte i forbindelse med markeringen av "Demokrati-Budstikka"

 

”Demokrati-Budstikka” var navnet på en stafett som inngikk i jubileumsprogrammet og som involverte alle landets folkehøgskoler i høst. Stortingspresident Olemic Thommesen satte i gang første etappe under ”Arendalsuka” i august, og deretter gikk stafetten i fem baner der altså samtlige skoler i landet hadde sin etappe.

Vi mottok stafettpinnen fra Agder folkehøgskole fredag 10. oktober. En gruppe elever og lærere derfra hadde syklet  de 5 – 6 milene fra Søgne til Birkeland, og ved flaggstanga, til trommevirvler og alle elevene kranset rundt, overrakte deres elevrådsleder budstikka til vår elevrådsleder, Liv Hege Hermansen fra Finnmark.

 

 

Per Gunnar Knutson
Per Gunnar Knutson på fortalte om viktigheten ved å engasjere seg for andre mennesker og demokratiet

 

Lørdag 11. oktober, mens vi ennå hadde budstikka hos oss, arrangerte vi et åpent demokratimøte i møtesalen, der Terje Sandkjær (elev 1960/61 og senere stortingsrepresentant) og Per Gunnar Knutson (elev 1963/64 og senere mangeårig lærer her på skolen) ga hver sitt flotte foredrag om viktigheten av å engasjere seg for andre mennesker og i demokratiet. En lydhør forsamling av elever og bygdefolk fikk et fint møte med to kloke og engasjerte mennesker denne formiddagen. Tre ungdomspolitikere fra Agder hadde også takket ja til invitasjonen om å si noe om nødvendigheten av å delta i demokratiet.

Og så, mandag 13. oktober, fant et skikkelig stunt sted: Alle elevene var på en eller annen måte engasjert i å få budstikka brakt 100 km østover langs gamle E18, til Risøy folkehøgskole: De syklet, de skatet, de løp, - og de brukte rulleski, rulleskøyter og sparkesykkel. Vi startet det hele kl 0740 og var framme ved tre-tida om ettermiddagen. Alt med et feiende godt humør og uten skader av noe slag. (Puh!)

Klassene markerte seg og FHS Sørlandet på kreativt vis underveis og ga folk langs løypa gode opplevelser. Siste etappe foregikk i båt til Risøya, da broa er revet for å gi plass til ny. Så kunne vår elevrådsleder gi fra seg budstikka med noen velvalgte ord om folkehøgskolen og demokratiet, før middag ble servert og hjemturen kunne foregå i buss, - nå bare 90 km: Nemlig langs nye E18.

Alle fem budstikker endte opp på Hamar, der de 1. november ble overrakt kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen under 150-årsfesten i byens splitter nye kulturhus. Hamar, fordi det var her landets første folkehøgskole, Sagatun, startet opp i 1864.