Elevlagets årsmøte 2015

Elevlagets årsmøte

Det er god kontakt mellom Elevlagets representant og skolens rektor vedrørende kontakten mellom skolen og tidligere elever.

Årsmøtet 2014, lørdag 15. juni, gjorde noen vedtak med tanke på veien videre og den informasjonssituasjonen vi har i dag sett i forhold til slik hverdagen var for noen år siden. Dessverre har det ikke lykkes dem som skulle følge vedtakene opp, å gjøre det.

Derfor innkalles det ikke til noe årsmøte 2015.

Det tas sikte på å få saken på skinner igjen i september 2015 med formål å følge opp og effektuere 2014-vedtakene. Det tas sikte på innkalling til nytt årsmøte 2016, mest sannsynlig lørdag 11. juni. Det er rektor Gunnar Birkeland (tlf 404 07 717) og elevlagsrepresentant Gerd Rokseth (f Torgersen, elev 1967/68 + 68/69, tlf 482 23 305) som følger opp saken.

Ta gjerne kontakt med en av dem hvis du har synspunkter!