Stipendiat til neste skoleår?!

Har du vært elev hos oss i løpet av de tre siste årene? - Kunne du tenke deg et år til på Folkehøgskolen Sørlandet? Da kan det jo være at du burde søke som stipendiat hos oss til neste skoleår! Kanskje det er nettopp deg vi ønsker at skal være en del av stipendiatteamet vårt!

Noe for deg? - Les hva vi er på utkikk etter, og hvordan du skal gå frem dersom du ønsker å søke:

MILJØSTIPENDIAT / LEDERTRENING ved FHS Sørlandet

 • Er du glad i folk?
 • Ønsker du at folk rundt deg skal ha det bra?
 • ”Ser” du enkeltmennesker?
 • Liker du / Er du flink til å jobbe i team?
 • Tar du initiativ?
 • Har du indre motivasjon?
 • Har du lyst til å bli enda bedre kjent med deg selv og hva du er god på / ikke så god på gjennom strukturert veiledning?
 • Ønsker du å bidra til et godt miljø for neste års elever?
 • Kan du jobbe i tråd med FHS Sørlandets kristne målsetting?
 • Har du lyst til å være med å påvirke FHS Sørlandet til å bli en enda bedre skole neste år?
 • Ønsker du å ha elevstatus ved FHS Sørlandet et år til, med stipend fra Lånekassen og stipend fra FHS Sørlandet som dekker lommepenger (ca kr 2.700,- pr mnd)  og kost & losji?

Til vårt miljøteam 15/16 ønsker vi inntil 8 stipendiater som i samarbeid med miljøveileder og hverandre kan være med å bygge et godt miljø på skolen.

 • Liker du å arrangere ting for andre?
 • Eller er du god på et praktisk område, for eksempel data, teknikk, bil eller kjøkken?
 • Eller har du kanskje lyst til å anbefale FHS Sørlandet til andre og informere om skolen vår?
 • Eller kan du ta ordet i en forsamling og presentere ting på en entusiastisk måte?
 • Eller kan du i noen tilfeller hjelpe til med ekstra oppfølging av elever med behov for dette?
 • Eller kan du av og til assistere en lærer i en undervisningssituasjon?

 

Til sammen ønsker vi at stipendiatene 15/16 skal dekke feltene nevnt over. Vi lover deg følgende utbytte:

 • Lederutvikling
 • Veiledning
 • Erfaring i relasjonsbygging
 • Attest på dette fra FHS Sørlandet ved rektor

Elever fra de tre siste elevkullene kan søke (12/13, 13/14, 14/15).

Søknad sendes til rektor@fhssorlandet.no og skal inneholde:

1) Personalia   (navn, fullt personnummer, adresse, telefonnummer, e-postadresse)

2) En kort tekst der du redegjør for hvorfor du kan tenke deg å være miljøstipendiat ved Folkehøgskolen Sørlandet 15/16. Det vil trekke i positiv retning om du har ledererfaring fra for eksempel musikk, idrett, speider eller menighets- og organisasjonsarbeid.

 

Søknadsfrist:  1. april 2015

SISTE INNLEGG