Sterke møter på Barn og Ungdom

I slutten av forrige uke var Barn og Ungdom på tur til Grimstad. To planlagte besøk stod på agendaen. To viktige besøk som gav oss verdifull  bagasje til å ha med videre i livet. 

Å besøke Stine Sofies Stiftelse er en skjellsettende opplevelse. Så også denne gangen. Ada Sofie Austegard forteller sin grusomme historie om da hennes datter Stine Sofie (8) sammen med sin venninne Lena (10)ble voldtatt og drept i Baneheia 2000. Og hun forteller om alle de barna som lever sine liv i vold og trusler om vold.

Å besøke Stine Sofies stiftelse er fint, vondt, smertefullt, opplysende og givende.

Vi besøkte også Langemyr skole denne dagen. Dette er en skole for elever med store psykiske og fysiske utfordringer. Vi fikk lov til å besøke skolen, se hvordan de tilrettelegger for at mennesker som trenger mye hjelp, får en fullverdig og meningsfull skolehverdag.

SISTE INNLEGG