Stipendiat til neste år?

 Er du elev, eller har du vært elev ved vår skole de siste 3 elevkullene (15/16, 16/17, 17/18) og kunne tenke deg et år som stipendiat på vår skole? Dette er en fantastisk god mulighet til invistere i et år som du kommer til å vokse på!

Miljøstipendiat / Ledertrening ved FHS Sørlandet

 • Er du glad i folk?
 • Ønsker du at folk rundt deg skal ha det bra?
 • ”Ser” du enkeltmennesker?
 • Liker du / Er du flink til å jobbe i team?
 • Tar du initiativ?
 • Har du indre motivasjon?
 • Har du lyst til å bli enda bedre kjent med deg selv og hva du er god på / ikke så god på gjennom strukturert veiledning?
 • Ønsker du å bidra til et godt miljø for neste års elever?
 • Kan du jobbe i tråd med FHS Sørlandets kristne målsetting?
 • Har du lyst til å være med å påvirke FHS Sørlandet til å bli en enda bedre skole neste år?

I vårt STIP-team 18/19 ønsker vi inntil 8 stipendiater som i samarbeid med miljøveileder og hverandre kan være med å bygge et godt miljø på skolen. 

 • Liker du å arrangere ting for andre?
 • Eller er du god på et praktisk område, for eksempel data, teknikk, bil eller kjøkken?
 • Eller har du kanskje lyst til å anbefale FHS Sørlandet til andre og informere om skolen vår?
 • Eller kan du ta ordet i en forsamling og presentere ting på en entusiastisk måte?
 • Eller kan du i noen tilfeller hjelpe til med ekstra oppfølging av elever med behov for dette?
 • Eller kan du av og til assistere en lærer i en undervisningssituasjon?

Til sammen ønsker vi at stipendiatene 18/19 skal dekke feltene nevnt over. Vi lover deg følgende utbytte:

 • Lederutvikling
 • Veiledning
 • Erfaring i relasjonsbygging
 • Attest på dette fra FHS Sørlandet ved rektor

 

Søknad sendes til rektor@fhssorlandet.no og skal inneholde:

1) Personalia (navn, fullt personnummer, adresse, telefonnummer, e-postadresse)

2) En kort tekst der du redegjør for hvorfor du kan tenke deg å være miljøstipendiat ved Folkehøgskolen Sørlandet 18/19. Det vil trekke i positiv retning om du har ledererfaring fra for eksempel musikk, idrett, speider eller menighets- og organisasjonsarbeid.

3) Et ønske om hvilken linje du vil gå på. Vi ønsker i utgangspunktet  en stipendiat på hver av de "norkse" linjene.

 

Søknadsfrist: 1. april 2018

SISTE INNLEGG