Barn i Fokus - praksis

Barn i fokus er i praksis! De har valgt å være på skole eller i barnehage, og tilbakemeldingene er gode. Barna setter stor pris på unge voksne, de ansatte setter pris på ekstra hender og folkehøgskoleelevene får prøvd ut i praksis det de har lært! Her er det vinn, vinn, vinn!

SISTE INNLEGG