Barn i Fokus - Ansvar i Trafikken

Barn i Fokus var i går på besøk til ‘Trafoen’ i Kristiansand; et trafikksikkerhetsprogram i Kristiansand. Her drives det forebyggende arbeid og målet er å motivere unge mennesker til å ta utøve respekt for lover og regler i trafikken. Det ble sterke inntrykk, elevene gav tydelig uttrykk for at dette var et meningsfylt opplegg å være med på. - og som vi ser av filmen, det skal ikke rare hastigheten til for at et kræsj kjennes ganske ubehagelig...

SISTE INNLEGG