Covid 19

Covid-19 - Situasjonsrapport

Situasjonen rundt Covid - 19

Vi håper og tror at neste skoleår skal gå mest mulig normalt. Utfordringen slik vi ser det nå, er naturlig nok utenlandsturene. Vi har veldig lyst til å få gjennomført alt av planlagt opplegg for neste skoleår, derunder skoleturene. Derfor vil vi, om nødvendig, forskyve på avreisedatoene for utenlandsturene til våren 2022 – i stedet for høsten 2021. For det vi ønsker fremfor alt, er å få reise på turene vi har planlagt! Det tror vi også at kommer til å bli realiteten til neste skoleår! :)

Når det gjelder den store fellesturen til Kambodsja/Thailand så er det nok den som kan bli vanskeligst å gjennomføre slik situasjonen nå ser ut i verden. Vi har nå bestemt at turen skal være frivillig, og vi har bestemt at vi ca 1. oktober kommer til å ta en endelig avgjørelse på om turen kan gjennomføres. Hvis den må avlyses så vil det bli lagt mye arbeid i å lage en alternativ fellestur til en noe redusert pris.

Våre erfaringer

Skoleåret 20/21 ble en god opplevelse for elevene til tross for pandemien i samfunnet. Elever og ansatte gjorde en formidabel innsats med smittevern. Vi lyktes i å holde smitten borte fra skolen, noe som gjorde at vi kunne leve tilnærmet normalt i «folkehøgskoleboblen». Gjennom året som nå har vært, har vi opparbeidet oss en god del kompetanse tilknyttet håndteringen av covid-19. Dette gjør at om vi også til høsten må forholde oss til kohorter og gruppeinndelinger, så har vi funnet gode løsninger og rutiner for dette. Vi jobber naturlig nok tett med kommuneoverlegen i Birkenes kommune, og samkjører også driften i tråd med de nasjonale retningslinjene som vi får.

Oppstart august 2021
Eksisterer det en reell smittesituasjon ved skoleoppstart, ser vi for oss at vi forholder oss til følgende rutiner, tilsvarende de vi har brukt dette skoleåret:

  • 10 dagers innkjøringsperiode hvor klassene er delt inn i kohorter
  • Matserving er 2-delt – slik at vi kan holde bedre avstand til hverandre.
  • Få eller ingen fellessamlinger med hele elevflokken.
  • Fokus på å vaske hendene ofte og holde avstand.
  • Ikke bruke felles toaletter – kun toalettene tilknyttet elevrommene.

Etter innkjøringsperioden er over, letter vi opp på smittevernsregimet. Da drar vi i gang de sosiale ettermiddagsaktivitetene, elevene får lov til å mikses på kryss av linjene.

Neste skoleår
Med de erfaringene vi sitter igjen med fra året som har vært, er vi veldig takknemmelige for at til tross for covid-19 situasjonen, så har de elevene som har gått hos oss på veldig mange måter hatt et normalt folkehøgskoleår.

Og slik som situasjonen ser ut nå, spesielt med tanke på vaksineringen som har kommet godt i gang, tenker vi at neste skoleår blir enda mer tilnærmet normalt.