Korona - situasjonsrapport

Finn informasjon relatert til:

- Årets elever: 19-20

- Neste års elever: 20-21


Informasjon til elever for høsten 2020: (oppdatert 23.06.20)

Til alle dere som er tatt opp som elever til høsten, nå har vi sendt ut en e-post med informasjon om oppstarten til høsten. Her kan du blant annet lese om hvordan vi forbereder oss på et nytt skoleår i forhold til smittevernstiltak.

Trykk her for å lese e-posten vi har sendt ut.

 

11. juni

Det er flott å se at samfunnet åpnes igjen gradvis etter at landet har fått kontroll på koronaviruset. Vi gleder oss veldig til høsten, og har planlagt for hvordan oppstarten blir. Dette kommer vi mer tilbake til etter hvert. Vi håper og tror at etter et par uker på folkehøgskolen, så er situasjonen kartlagt i forhold til om det mot formodning skulle være noe smitte på huset. Da ser vi for oss at det er relativt normale omstendigheter her på skolen. Vi gleder oss veldig!

Bildet viser av en del av gjengen som jobber på skolen, tatt under planleggingsuken i slutten av mai måned. Vi har allerede jobbet mye med å legge planer i forhold til smittevern for å kunne legge tilrette for at neste skoleår blir minst like bra som et år på folkehøgskole pleier å være. 

Vi vil legge til rette for et så trygt år som overhodet mulig. Vi har et spesielt fokus på:

 • Turene
 • Oppstarten
 • Generelle smittevernstiltak

 

28.april:

Som du vet så fikk vi en veldig kjedelig slutt på internatlivet for dette skoleåret. Flere av dere har sikker også kjent på skuffelser nå i disse Korona-tider.

Et folkehøgskoleår er et fantastisk og et veldig annerledes år. Det kan vi garantere deg! Helt hvordan neste år blir vet vi ikke (Vi er for så vidt godt vant med å improvisere og tilpasse skoleåret etter det som skjer rundt oss), men vi antar at Korona-viruset vil medføre at vi vil måtte gjøre noen tiltak for å unngå at viruset skal gjøre det utrygt for oss. Det aller viktigste for oss er at du skal få et trygt og godt år. Du kan forvente deg et år der du fort får en opplevelse av at skolen er ditt andre hjem. Flere av dere vil nok oppleve at dere ikke har tid til å reise hjem i frihelgene for det er så gøy å være på skolen.

I disse tider så blir vi alle usikre på fremtiden, og noen av dere tenker nok også på om regjeringen også kommer til å stenge folkehøgskolene ved skolestart til høsten. Det tror ikke vi på skolen, og her kan du se to eksempler på hva regjeringen har skrevet om dette:

14. april: Spørsmål og svar om gradvis gjenåpning av barnehager og skoler

Hentet fra regjeringen.no:

 

16. april så viser også regjeringen tenker skolene starter som vanlig til høsten

«Folkehøgskolene er et viktig og godt tilbud som fremmer allmenndannelse og folkeopplysning, så det er viktig for meg at de klarer å ta imot nye kull fremover, sier Melby.»

Regjeringen.no

 

Vi gleder oss VELDIG til å treffe deg, og vi håper du allerede nå blir med i Facebook-sidene for både linjen din og for året ditt. Vi ønsker at vi allerede nå kan bli kjent med hverandre!

Her er linken til Facebook for neste års elever: https://www.facebook.com/groups/fhssorlandet2021/

 

 

 

Informasjon til årets elever: (oppdatert 23.06.20)

Ecuadortur

Informasjon tilknyttet refusjon på Ecuador-tur. Til dere som var på reise til Ecuador, les denne PDF-filen for å få en situasjonsrapport og hjelp til å ta saken inn mot forsikringsselskapene.

 

29.mai

Nå var fredag 29. mai her, og her følger informasjon om skoleøkonomien deres slik som tidligere informert. Denne informasjonen vil også bli tilgjengelig på skolens hjemmeside i løpet av helgen.

To ting skjer i dag:

 • I dag vil alle motta en e-post, som viser en sluttberegning for de 7 siste ukene på skolen.
 • Mange vil motta penger inn på sin konto.

 

Videre vil jeg beskrive noen elementer som fremkommer i beregningen for de 7 ukene:  

Beløpet som Folkehøgskolerådet i Norge har anbefalt at alle elever på folkehøgskole i Norge bør betale for opphold i den stengte perioden, utgjør kr 2.337,- Det er en anbefaling som vår skole har valgt å følge. Beløpet som dere skulle ha betalt for de 7 ukene med normal skoledrift var 18.725,-.
En annen betraktning for å få inntrykk av beløpet på kr 2.337,- er å sammenligne det med stipendet dere mottar fra Lånekassen i den stengte perioden. Dette utgjør kun 25% av stipendet (ikke lån) dere har fått for denne perioden på 7 uker. Det vil si at de resterende 75% av stipendet som utgjør litt over 7.000,- går rett i deres lomme. Så Folkehøgskoleåret har anbefalt en retningslinje for elevbetalinger som virkelig går i elevenes vei. Det er jo veldig gledelig for dere.

Videre vil jeg skrive noe mer om utbetalingsprosessen:  

Nå er veldig mange ting landet og ferdig beregnet. Samtidig er det fortsatt deler av skoleturene som vi fortsatt ikke er ferdige med pga. manglende tilbakebetaling fra reiseleverandører. Vi har tatt en beslutning om at vi i dag, 29. mai skal gjøre en sluttberegning på alt som er klart og utbetale penger til dere. Så vil vi måtte komme tilbake til det som fortsatt gjenstår i juni. Vi har gjort det på denne måten for at flest mulig skal få skoleoppgjøret så raskt som mulig, og ikke vente lenger. Jeg kommer tilbake til hvem som vil se for seg å motta noe fra skolen i juni.

Det betyr at mange av dere i dag vil få penger inn på konto. Din bankforbindelse kan ha betydning på om det kommer inn i dag eller først neste virkedag. Dette vil komme i fra KNIF-regnskap, som utfører utbetalingen for oss. Dere vil også motta en kreditnota (motsatt av faktura, altså skal ikke betales) på e-posten deres. Det følger med et vedlegg til denne kreditnotaen med forklaringer. Blant annet står det beskrevet hvem som mottar penger og hva som er grunnen til at en ikke mottar penger inn på kontoen sin. Jeg velger å gjengi denne forklaringen her:

1) Dersom du har betalt alle skolepengene fra før, utbetaler skolen deg beløpet på denne kreditnotaen.

2) Dersom du skylder penger fra før, blir det beløpet trukket av før pengene blir utbetalt.

3) Dersom det du skylder overskrider beløpet du skal ha tilbake, vil beløpet på kreditnotaen gå til nedbetaling av det du skylder. Vi vil sende deg en oversikt for hele skoleåret der du ser hva du har betalt og hva som gjenstår å betale. Du vil da ikke få tilbakebetalt penger direkte på konto. Dette vil bli gjort fortløpende de neste ukene.

Videre vil jeg skrive noe om juni oppgjøret:
Et juni oppgjør vil i all hovedsak gjelde Globalt Fokus klassen, hvor linjekassen ikke er oppgjort, samt skoleturen til Kenya. Mer informasjon om dette vil komme så raskt det er klart.

 

Bjørn, 29.05.20

 

 

 

 

Informasjon fra april 2020 og bakover i tid

 • 12 mars: Regjeringen bestemmer at alle folkehøyskoler midlertidig måtte stenges fysisk (og alle elever må reise hjem).
 • Regjeringen sier at undervisningen skal fortsette digitalt som «hjemmeskole», og at følgende gjelder:
  • Det forutsettes at elevene deltar på opplæringen selv om de ikke fysisk er på skolen.
  • Det føres ikke fravær, men vanlige fraværsregler gjelder fram til 12. mars. Elevene oppfordres likevel til å melde fra dersom de er syke.
  • Elevene får skoleåret godkjent, og de får vanlig vitnemål.
  • Elevene får vanlig lån og stipend fra Lånekassen (etter vanlige regler).
  • Elevene får 2 studiepoeng dersom de fullfører året og ikke har for høyt fravær.
 • 3. april: Folkehøgskolerådet anbefaler alle folkehøyskoler at de venter med utsendelse av faktura for april til etter påske. Det jobbes med å få til en økonomisk hjelpepakke fra staten.
 • 7. april: Regjeringen bestemmer at ingen folkehøyskoler kan åpne fysisk igjen dette skoleåret.
 • 8. april: Vi får brev fra Kunnskapsdepartementet (KD). Der står det følgende om elevbetalinger: «Elevbetalingen baserer seg på avtale mellom folkehøgskolen og den enkelte elev. Gitt at folkehøgskolene under stengningen så langt som mulig opprettholder sitt læringstilbud til elevene, er departementets klare utgangspunkt at folkehøgskolene også kan opprettholde deler av elevbetalingen for perioden folkehøgskolene er stengt.» 
 • 15. april: Vi poster følgende på Facebooksiden til årets elever: «Den 30.april vil dere motta en avregning på resten av skoleåret. Fakturaen vil bli redusert fra skolens side. Vi er i dialog med myndighetene og håper at de bidrar til en ytterligere reduksjon. Et slikt bidrag er imidlertid ikke bekreftet.»
 • Slik jeg har forstått det, har dere nå mottatt penger for både april og mai fra Lånekassen. Det vil si at det ikke kommer flere utbetalinger. Det vil være lurt av dere å holde av disse pengene fra Lånekassen ut måneden.
 • 16. april: Regjeringen gir ekstra penger til folkehøgskolene. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-gir-ekstra-penger-til-folkehoyskolene/id2697670/
 • april: Skolen får godkjenning fra kommunelegen for å starte prosessen med at elevene kan komme for å hente eiendelene side. Det er egne smittevernregler som må følges, og de er postet på Facebooksiden til årets elever.

Årets turer som ble avbrutt eller avlyst:
Dette har vi jobbet mye med, og det har vært krevende. Vi har fått en del penger refundert, men fremdeles er vi ikke helt i mål med alt. I tillegg oppfatter vi at flere av elevene også har fått problemer med reiseforsikringene. Vårt mål er at alt skal være ordnet når elevene får sin siste avregning i mai, for det er da vi tilbakebetaler for eksempel depositum på vask og nøkkel.