Internasjonal - Catch Norway

(International Course - Norwegian language and culture)

- norsk språk og kultur

Click here to read information in english.

Dette er et tilbud til deg som vil lære norsk på kort tid og som ønsker å få kjennskap til norsk kultur og samfunnsliv. Internatlivet gir unike muligheter for dette. Vi har elever fra mange forskjellige land.

Timeplanen

Linjefag (15 t / u)

  • Norsk språk og samfunn
  • Kulturformidling

INNHOLD

På Folkehøgskolen Sørlandet skal du få mulighet til å vokse og utvikle deg både faglig og som menneske i et internasjonalt samfunn. I internatet, under måltider, på turer, gjennom musikalarbeid, lek og undervisning, blir du bedre kjent både med andre mennesker og deg selv. 

I tillegg til å lære språk, ønsker vi å gi deg innsikt i og forståelse for norsk kultur og samfunn - musikk, mat, politikk, tradisjoner, kulturskatter og natur – og vi vil gjerne lære mer om det landet og den kulturen du kommer fra.

I timene jobber vi både alene og i grupper, og dere har timer sammen med andre linjer på skolen. For å bli flink i norsk, må du også regne med å arbeide på egen hånd utenom skoletiden, og vi anbefaler å være med på det som skjer på fritiden sammen med de andre elevene – dette vil gi deg mange anledninger til å høre norsk og øve på å snakke med norske elever.

Her på folkehøgskolen bruker vi en språkopplæringsmetode som heter suggestopedi. Det er en morsom, intuitiv og gledesfylt måte å lære språk på. Undervisningen er lagt til rette for deg som er nybegynner i norsk, eller som har begynt å lære, men ønsker å repetere og sementere det du kan. Vi fokuserer mye på det muntlige, slik at du raskt kan begynne å forstå og snakke med nordmenn.

I tillegg til det faglige fokuset i klassen vil vi også få mange utvalgte smakebiter av Norge og spesielt Sørlandet.
  • Preikestolen
  • Skjærgården
  • Danmark
  • Museer
  • Fjelltur
  • Småturer i nærområdet
  • Konserter

Pris 2019-20

Linjekostnad: 8 500 kroner.

Totalpris for hele skoleåret: 96 800 kroner. Les mer om økonomi.

Studieturer

I tillegg til linjeturene som Internasjonal linje skal reise på (Preikestolen, Danmark ++), får du også muligheten til å reise på felles studietur sammen med andre elever på skolen. Fellesturene arrangeres samtidig, og du kan velge mellom én av de følgende fire turene: Hovden-Oslo*, Budapest, Kenya og Ecuador (les mer om priser og turinnhold på tursidene)

 

*Hovden-Osloturen er inkludert i skolepengene, og det medfølger ingen ekstra kostnader.