Internasjonal

(International Course - Norwegian language and culture)

- norsk språk og kultur

Click here to read information in english.

Dette er et tilbud til deg som vil lære norsk på kort tid og som ønsker å få kjennskap til norsk kultur og samfunnsliv. Internatlivet gir unike muligheter for dette. Vi har elever fra mange forskjellige land.

Timeplanen

Linjefag (15 t / u)

 • Norsk språk og samfunn
 • Kulturformidling

INNHOLD

På Folkehøgskolen Sørlandet skal du få mulighet til å vokse og utvikle deg både faglig og som menneske i et internasjonalt samfunn. I internatet, under måltider, på turer, gjennom musikalarbeid, lek og undervisning, blir du bedre kjent både med andre mennesker og deg selv. 

I tillegg til å lære språk, ønsker vi å gi deg innsikt i og forståelse for norsk kultur og samfunn - musikk, mat, politikk, tradisjoner, kulturskatter og natur – og vi vil gjerne lære mer om det landet og den kulturen du kommer fra.

I timene jobber vi både alene og i grupper, og dere har timer sammen med andre linjer på skolen. For å bli flink i norsk, må du også regne med å arbeide på egen hånd utenom skoletiden, og vi anbefaler å være med på det som skjer på fritiden sammen med de andre elevene – dette vil gi deg mange anledninger til å høre norsk og øve på å snakke med norske elever.

I timene legger vi vekt på følgende:

 • Lese og skrive norsk
 • Samtale
 • Lytteforståelse
 • Grammatikk og fonetikk
 • Kultur og tradisjoner
 • Musikk og lek
I tillegg til det faglige fokuset i klassen vil vi også få mange utvalgte smakebiter av Norge og spesielt Sørlandet.
 • Preikestolen
 • Skjærgården
 • Danmark
 • Museer
 • Fjelltur
 • Småturer i nærområdet
 • Konserter

Kostnader

Linjekostnad for 2018 / 2019;  6 000 kroner.

Studieturer

I tillegg til linjeturene som Internasjonal linje skal reise på (Preikestolen, Danmark ++), får du også muligheten til å reise på felles studietur sammen med andre elever på skolen. Fellesturene arrangeres samtidig, og du kan velge mellom én av de følgende fire turene: Hovden-Oslo*, Budapest, Kenya og Ecuador (les mer om priser og turinnhold på tursidene)

*Hovden-Osloturen er inkludert i skolepengene, og det medfølger ingen ekstra kostnader