Kjære foreldre og foresatte!

Foreldre flest vil, uavhengig av om sønnen eller dattera er 18+ eller ikke, være opptatt av at den unge er i gang med noe, som gjerne oppleves positivt her og nå, men som i enda større grad er positivt og nyttig for framtida. Man vil rett og slett at barna har det bra og finner sin plass her i livet.

IMG 2134
Vi gir elevene muligheter til å utfordre seg selv!

Noen vil mene at vil mene at skolen opp gjennom årene har stilt for få krav til de unge, og at det etter videregående er på tide å ”komme i gang” med noe ”skikkelig”, - mens andre sier at pensum- og karaktermas har vært så dominerende at det ikke har gitt anledning til den personlighetsutviklingen man skulle ønske hadde funnet sted.

I folkehøgskolen ser vi at det vi tilbyr våre unge, er først og fremst annerledes enn det de er vant til fra offentlig skole. Folkehøgskolen har det privilegium å kunne kombinere faglige utfordringer med det enda mer sosiale og enda mer opplevelsespregede enn den offentlige skolen. Dermed får vi enda større muligheter til å fokusere på personlighetsutvikling.

Folkehøgskolen har med sitt internatliv og sin karakterfrie undervisning et åpenbart fortrinn. Heldøgnsskolen sprenger grenser for hva man i utgangspunktet tenker om skole. Ikke sjelden beskrives folkehøgskoleåret av de unge selv som ”det beste året i mitt liv”, - også lenge etter at året er omme, og bare minnene og vennene forblir.

Er spesielt fornøyd med personalet, og måten de tar vare på alle elever

- sitat fra fjorårs elev

Vi vet at

  • 11 – 12 % av 19-åringene velger et folkehøgskoleår etter videregående.
  • Et fullført folkehøgskoleår gir 2 poeng ved opptak til høgskolesystemet (det samme som et årsstudium ved universitet eller høgskole).
  • De fleste 19-åringene oppgir ønske om et ”annerledes år” / ”hvileår” / ”modningsår” / «tenkeår» som hovedårsak til at de velger folkehøgskole framfor studier.
  • Så godt som alle 19-åringene ved folkehøgskolene er fornøyd med valget de tok dette året.
  • Statens Lånekasse (www.lanekassen.no) gir utdanningsstipend for et år på folkehøgskole, forutsatt at man fullfører skoleåret og deltar ved minst 90 % av undervisningen.
13

På fellesmusikalen er alle elevene med!

Folkehøgskolen Sørlandet er med sine rundt 130 elever en av landets store folkehøgskoler. Vi ønsker med vårt brede linjetilbud  å utfordre unge på flere felt.

Vi får meget gode tilbakemeldinger på vår standard på kjøkken, fasiliteter og utstyr. Våre ansatte er bevisste sitt ansvar og setter sin ære i å tilby de unge kvalitet.

Ta gjerne kontakt, pr telefon eller e-post, for å få svar på det dere ikke finner informasjon om her på vår hjemmeside, eller for å få tilsendt brosjyre for kommende skoleår.

Med vennlig hilsen,

 

Geir Reinertsen,

rektor

Miljøet blant elevene, og hvor åpne og vennlige de fleste var, var veldig betryggende for en som er ganske redd og nervøs for å søke kontakt. Fellesskapet setter jeg stor pris på.

- sitat fra fjorårs elev