Kjære rådgiver

Foreldre flest vil, uavhengig av om sønnen eller dattera er 18+ eller ikke, være opptatt av at den unge er i gang med noe, som gjerne oppleves positivt her og nå, men som i enda større grad er positivt og nyttig for framtida. Man vil rett og slett at barna har det bra og finner sin plass her i livet.

IMG 7407
Det finnes mange måter å lære samarbeid på!

Ikke desto mindre ser vi at mange unge opplever karakterkravet i skolen som så krevende at de ønsker et år der det enda mer sosiale og enda mer opplevelsespregede kombineres med faglige utfordringer. Her har folkehøgskolen med sitt internatliv og sin karakterfrie undervisning et åpenbart fortrinn. Heldøgnsskolen sprenger grenser for hva man i utgangspunktet tenker om skole. Dessuten gir folkehøgskolekonseptet enda større muligheter til å fokusere på personlighetsutvikling.

Vi vet at

  • 11 – 12 % av 19-åringene velger et folkehøgskoleår etter videregående.
  • Et fullført folkehøgskoleår gir 2 poeng ved opptak til høgskolesystemet (det samme som et årsstudium ved universitet eller høgskole).
  • De fleste 19-åringene oppgir ønske om et ”annerledes år” / ”hvileår” / ”modningsår” / «tenkeår» som hovedårsak til at de velger folkehøgskole framfor studier.
  • Så godt som alle 19-åringene ved folkehøgskolene er fornøyd med valget de tok dette året.
  • Statens Lånekasse (www.lanekassen.no) gir utdanningsstipend på rundt 39.000,- for et år på folkehøgskole, forutsatt at man fullfører skoleåret og deltar ved minst 90 % av undervisningen.
IMG 4706 Crop
 Vi ønsker å gi mange gode mestringsopplevelser!

Folkehøgskolen Sørlandet er med sine rundt 130 elever en av landets store folkehøgskoler. Vi ønsker med vårt brede linjetilbud (9 linjer) å utfordre unge på flere felt.

Vi får meget gode tilbakemeldinger på vår standard på kjøkken, fasiliteter og utstyr. Våre ansatte er bevisste sitt ansvar og setter sin ære i å tilby de unge kvalitet. Ta gjerne kontakt, pr telefon eller e-post, for å få svar på det du ikke finner informasjon om her på vår hjemmeside, eller for å få tilsendt brosjyrer du kan gi til dine elever.

 

Med vennlig hilsen,

 

Gunnar Birkeland,

rektor