Skolens eiere

FHS Sørlandet ble grunnlagt som Sørlandets Kristelege Ungdomsskule i 1912 av «misjonsorganisasjoner på Agder», som det het. Mange lag og foreninger i begge Agderfylkene var engasjert og tok ansvar for at skolen på Birkeland kom i gang og hadde et baklandskap som støttet virksomheten med bønn, omsorg og økonomiske midler i tiårene som fulgte.

I løpet av de drøyt 100 årene som er gått siden den gang, har forsamlings- og organisasjonsbildet i Norge endret seg betydelig, også innenfor de kristelige organisasjonene. Våre eiere per i dag er de følgende:

Normisjon 2 Imf Logo I Farger   KFUK KFUM
 Agder region av Normisjon (60%)  Indremisjonsforbundet Sør (30%)  Agder krets av Norges KFUK / KFUM (10%)