Skolens eiere

FHS Sørlandet ble grunnlagt som Sørlandets Kristelege Ungdomsskule i 1912 av «misjonsorganisasjoner på Agder», som det het. Mange lag og foreninger i begge Agderfylkene var engasjert og tok ansvar for at skolen på Birkeland kom i gang og hadde et baklandskap som støttet virksomheten med bønn, omsorg og økonomiske midler i tiårene som fulgte.

I løpet av de drøyt 100 årene som er gått siden den gang, har forsamlings- og organisasjonsbildet i Norge endret seg betydelig, også innenfor de kristelige organisasjonene. Våre eiere per i dag er de følgende:

Normisjon 2 Imf Logo I Farger   KFUK KFUM
 Agder region av Normisjon (60%)  Indremisjonsforbundet Sør (30%)  Agder krets av Norges KFUK / KFUM (10%)

 

Selv om alle tre eiere har sin sentraladministrasjon å forholde seg til på nasjonalt nivå, er det altså regionen eller kretsen på Agder som eier FHS Sørlandet og som oppnevner representanter til generalforsamlingen, «Forstanderskapet», som igjen velger eiernes styrerepresentanter for fire år om gangen.