Tidligere elever

Her vil det etter hvert komme små og store nyheter knyttet til ting som skjer på bruket

Bildeserier og rapporter fra hverdagslivet på skolen er å finne på skolens Facebookgruppe:

Fb Icon 325X325

 

https://www.facebook.com/fhssorlandet/

 

 

Relevante saker som er lagt ut for tidligere elever: