Undervisningen

Ei normal skoleuke er satt sammen av linjefag, fellesfag, valgfag og seminar.

I praksis betyr det at du naturlig nok har flest timer på linja di. Typisk ligger antall linjetimer på mellom 13 - 15 timer i uka. Mandag, onsdag og fredag og halve torsdagen er satt av til rene linjedager. I tillegg til linjetimer fyller vi opp timeplanen med andre fag:

Dyktige og engasjerte lærere. Fine studiturer. Lærerrike fag.

- sitat fra tidligere elev, 17-18