Skoleruta 2021-22

Oppdatert 10.februar 2021 *

* Det kan komme endringer / justeringer på skoleruta etter hvert som vi nærmer oss skolestart. Dette gjelder først og fremst i forhold til situasjonen rundt korona: Vi vil legge til rette for at skoleåret blir mest mulig praktisk og hensiktsmessig å gjennomføre. Dette betyr at vi f.eks. kan komme til å endre på hvilken uke det er høstferie i.