Bistandsprosjekt

Siden 1998 har Folkehøgskolen Sørlandet hatt fokus på å samle inn penger til ulike bistandsformål.

Hvert år setter vi av flere dager på skolen hvor vi på ulike kreative måter samler inn bistandspenger. Neste skoleår er ikke noe unntak! Er du spesielt interessert i å være en skapende drivkraft i dette arbeidet, kunne kanskje en posisjon i bistandsstyret til neste år være noe for deg?

Prosjektet vi støtter i år

Steinknuserne i IndiaSteinknuserne I India

Et prosjekt som tar opp kampen mot brudd på menneskerettighetene, barnearbeid, misbruk av jenter og barneekteskap.

Dette gjøres gjennom:

  • Bistå steinarbeiderne til å kreve egne rettigheter
  • Holdningsskapende arbeid blant fabrikkeiere ect.
  • Utbedring av sykehus, helsetilbud, barnehager og skoler.
  • Å gi yrkesopplæring til arbeiderne
  • Stimulere til vekst av alternative arbeidsplasser
  • Et miljøperspektiv med fokus på bærekraft