Elevundersøkelse

Setter veldig stor pris på at dere tar dere tid til å svare på undersøkelsene i dag 21.aug.

Det er 2 undersøkelser vi ønsker at dere skal svare på:

Undersøkelse 1 - "Elevundersøkelse august 2018"

En genrell undersøkelse som gjennomføres for alle folkehøgskolene i landet.

https://response.questback.com/informasjonskontoretforfolkehg/august2018

Undersøkelse 2 - "Oppstart 2018 på FHS Sørlandet"

Denne undersøkelsen gjelder bare for FHS Sørlandet.

https://sventnordhagen.polldaddy.com/s/elevundersøkelse-oppstart-h18