Kortkurs 2018

åren 2018 gjennomfører vi kortkurset "Tro og Liv". Dette kortkurset finner sted i perioden januar - mars 2018.

 Tro Og Liv Til Hjemmeside

Kursholdere:

Dagfinn Ulland

Tema "Religiøs oppvekst – støtte eller byrde i livet?" 

På dette kurset blir vi presentert for en ungdomstro, basert på nyere litteratur om ungdomsgenerasjonen. Videre fokuseres det på religiøs oppvekst, som støtte og mestringsressurs i livet, og hvordan kan en religiøs oppvekst føles som en byrde? Hva er de voksnes betydning for ungdommens trosliv?

Temaholder Dagfinn Ulland har bakgrunn som folkehøgskolelærer, sykehusprest, menighets- og fengselsprest og de siste 20 årene erfaring med undervisning, forskning og veiledning både på UIA og ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (Abup/SSHF).

Dato: 27. januar 2018

Tom Martin Berntsen

 

Reidar Hvalvik

Tema "Påskens budskap formidlet i kirkekunsten"

På dette kurset skal vi se hvordan kunstnere gjennom tidene har vektlagt ulike detaljer i tekstene og hatt ulike vinklinger på påskens viktigste begivenheter, særlig knyttet til skjærtorsdag, langfredag og påskedag. Foredragene og bildene vil vise hvordan man i kirkekunsten har fremstilt Jesu korsfestelse og oppstandelse på helt ulike – og kanskje overraskende – måter.

Fakta om temaholder

Temaholder Reidar Hvalvik er professor i NT ved MF i Oslo. Han har skrevet flere bøker om NT og den tidlige kristendommens historie. Han har hatt tillitsverv både i Den norske Israelsmisjon og Normisjon.  

Dato: Lørdag 17. februar 2018

 

 Reidar Hvalvik

Kurt Hjemdal

Tema: "Fire evangelier - ett evangelium"

Alle har vi et forhold til de fire evangeliene i Det nye testamentet, men mange vet lite om deres bakgrunn. Hvem har skrevet dem? Hvorfor er det fire når det kun er ett evangelium. Og hvorfor er de på en gang så like og så ulike? 

Fakta om temaholder

Temaholder Kurt Hjemdal er tidligere landsstyreleder både i Israelsmisjonen og i Normisjon. Har erfaring som menighetsprest, rektor på bibelskole og bibelskolelærer (Grimstad og Oslo). 

Dato: 24. februar 2018

312 Hjemdal Kurt Foto Normisjon

 

 

Ingunn Folkestad Breistein

Tema: "Anni Skau Berntsen - mennesket, gründeren og lederen"

I dette kurset vil du få et innblikk i misjonæren Annie Skaus liv og arbeid både i Kina og Hong Kong. Du får vite mer om hvordan hun sammen med sine medarbeidere bygget opp et sykehus uten å ha noen faste inntekter. Det vil også bli fokusert på hvordan Annie Skau fungerte som leder og matriark på sykehuset Håpets Havn. 

Fakta om temaholder

Temaholder Ingunn Folkestad Breistein er rektor og professor i kirkehistorie ved Ansgarskolen i Kristiansand. De siste årene har hun jobbet med arkivmaterialet etter Annie Skau som befinner seg på Ansgarskolen, og har også besøkt Hong Kong og Xi’an og intervjuet mennesker som arbeidet sammen med Annie Skau.

Dato: Lørdag 17. mars 2018

Agnes2

 Kursdagene går som følger

09.30 - Velkommen!

Vi starter opp med en kaffekopp og litt å bite i.

1. økt: 10:00 - 10:45

10 min pause

2. økt: 10:55  - 11:40

Servering i matsalen, 50 minutter

3. økt: 12:30 - 13:15

Pause 15 minutter

4. økt: 13:30 - 14:15

 

Kursavgift

Kurset koster 400 kroner totalt og inkluderer alle fire kursdager. Beløpet dekker et måltid hver kursdag samt kursmateriell (Vi tar imot både kontanter og bankkort).

Folder

Trykk her for å laste ned folderen for korkuset. 

 

Påmelding

E-post: post@fhssorlandet.no

Tlf: 37 28 11 00