Undervisningen

Ei normal skoleuke er satt sammen av linjefag, fellesfag, valgfag og seminar.

I praksis betyr det at du naturlig nok har flest timer på linja di. Typisk ligger antall linjetimer på mellom 13 - 15 timer i uka. Men i tillegg til linjetimer fyller vi opp timeplanen med andre fag:

Fantastisk god skole med fantastiske lærere! Beste året i mitt liv.

- sitat fra tidligere elev, 16-17