Bistandsprosjekt

Siden 1998 har Folkehøgskolen Sørlandet hatt fokus på å samle inn penger til ulike bistandsformål.

Hvert år setter vi av flere dager på skolen hvor vi på ulike kreative måter samler inn bistandspenger. Neste skoleår er ikke noe unntak! Er du spesielt interessert i å være en skapende drivkraft i dette arbeidet, kunne kanskje en posisjon i bistandsstyret til neste år være noe for deg?

Prosjektet vi støtter


Folkehoegsklen Soerlandet Tambo 3 TAMBO-skolen
i Ecuador består av elever og lærere fra cañarindianerne i Andesfjellene. Det er et mål at barn og unge skal styrke sin cañaridentitet og fullføre et 12-årig skoleløp.

Skolen er helt avhengig av å skaffe 50 % av inntektene de trenger hvert år, fra frivillige støttespillere. FHS Sørlandet er en slik støttespiller og bidrar hvert år med en betydelig sum av penger som utgjør en vesentlig forskjell for Tamboskolen!

De siste 4 årene har vi samlet inn i snitt 170.000 kroner hvert skoleår. Det er vi kjempefornøyde med!