Fuerteventura Soloppgang

Opptak

Opptak ved FHS Sørlandet

Søkerutiner ved skolen

 • Jo tidligere du søker, jo større sjanse er det for at du får plass.
 • Søknad kan gjøres via forsiden på hjemmesiden vår.
 • Man kan i prinsippet søke akkurat når man vil, og søknadene til et skoleår registreres fortløpende ved skolens sentralbord.

 • Vi har ingen frist for når man må søke.

 • Opptaket starter 1. februar og varer så lenge vi har ledig plass på linjene (det vil si at vi begynner å sende ut tilbud om skoleplasser 1. februar, men det er bare fint å ha sendt inn søknaden også før opptaket begynner)

Kriterier for opptak:

 • Søker må være fylt 18 år i løpet av det kalenderåret skoleåret starter.
 • Det gis i all hovedsak tilbud om skoleplass utfra rekkefølgen som søknadene har kommet inn, men skolen forbeholder seg retten til å prioritere søkere ut fra kjønn og motivasjon.
 • Søker må være motivert for å delta i skolens læringsprogram.
 • Søkere som er mye eldre enn hovedgruppen, kan bli prioritert bort.
 • Søkere med ekstra behov for tilrettelegging må gjøre rede for dette i søknaden. Det tilbys kun et begrenset antall plasser på hver linje for elever med ekstra behov.
 • Utenlandske søkere skal ha en kontaktperson som er bosatt i Norge.

 

Vi gjør oppmerksom på at søkere som takker ja til skoleplass har 14 dagers angrerett etter angrerettloven.