Media og markedsføring er en stipendiat-linje hvor fokuset vil være veiledning og praktisk arbeid tilknyttet sosiale medier og markedsføringer. Linja er et pilotprosjekt, og du som stipendiat vil ha stor påvirkningskraft for utforming og retning for linja i framtiden.

Som en stipendiat på Media og Markedsføring får man god erfaring og innsikt i hvordan man kan bruke sosiale medier til markedsføring. Sammen med ansatte får man delta på alt fra idémyldring, strategi, analyse av resultater, fotografering, filming, redigering, etc. En vil få både faglig veiledning og lederveiledning. Veiledningen vil både være rent tekniske, men og refleksjoner av mer etisk karakter. En får og være med å planlegge og gjennomføre en road trip til videregående skoler, og delta på utdanningsmesser. Som en del av opplegget vil og og følge ulike linjer for å dokumentere det de holder på med.

I tillegg til å være stipendiat på Media og Markedsføring, følger man en annen linje 2-3 dager i uka. 

Som stipendiat har man og noen oppgaver utenom skoletid. 

 • Ansvar for å se til at alle har det greit
 • Delta som arrangør av noen av elevkveldene på lørdager sammen med Ledertreningslinja. 
 • Arrangere noen miljøkvelder
 • Delta på noen ukentlige samlinger sammen med de ansatte
 • Ettermiddagsvakt fra tid til annen

Det er ønskelig at du:

 • har holdt på med fotografering/filming/redigering tidligere
 • har gått på folkehøgskole tidligere

Å være stipendiat på Media og Markedsføring er ikke det samme som å være stipendiat på Ledertreningslinja, hvor ansvaret/oppgavene er mye mer rettet mot de sosiale aktivitetene på skolen.

 

Ved spørsmål, ta kontakt med eiliv@fhssorlandet.no

 • Ved å søke kan man få stipend/lån hos lånekassen.
 • Man betaler fellesutgifter, Valgfri skoletur og linjeprisen til den linja man følger utenom.
  • Fellesutgifter: 17.500,-
 • Reiser/aktiviteter som skjer som en del av dokumentasjon-oppgaver dekkes av skolen.

 

 

Når du søker, så søker du på "Media og Kommunikasjon". Velg "Legg eventuelt til flere valg her", og legg til linja du ønsker å følge i tillegg til "Media og Markedsføring" som valg nummer 2.

Søk nå