FAST Skolebarn NRM 05635 Foto Einar Larsen

Bistandsprosjekt: Kambodsja

Siden 1998 har Folkehøgskolen Sørlandet hatt fokus på å samle inn penger til ulike bistandsformål.

Hvert år setter vi av flere dager på skolen hvor vi på ulike kreative måter samler inn bistandspenger. Neste skoleår er ikke noe unntak! Er du spesielt interessert i å være en skapende drivkraft i dette arbeidet, kunne kanskje en posisjon i bistandsstyret til neste år være noe for deg?

Vi skaper håp i Kambodsja

En av våre valgfrie skoleturer går til dette spennende landet, Kambodsja - Som har så mye vakkert og fint å vise oss. Samtidig står landet også i mange utfodringer. Det er her vi kommer inn!

Det er ingen selvfølge med utdanning, et trygt sted å bo, samt økonomisk trygghet. I Kambodsja er dette tildelt de heldige. Systemet for å ivareta mangfoldet av mennesker er langt ifra optimalt i landet, og mange minoriteter og utsatte folkegrupper faller utenfor.

Du, sammen med Folkehøgskolen Sørlandet, bidrar til å utjevne forskjellene og skape likeverd.
Der nøden er stor er, ofte også håpet like stort - håpet om at det en dag skal bli bedre.

Hva oppnås ved å støtte dette prosjektet?

  • Gjennom studentinternater gir vi studenter et trygt og godt sted å bo, til en overkommelig pris. Her legges det til rette for gode studieforhold slik at den enkelte lykkes med eksamen og får en fullverdig utdannelse. Det er stadig behov for flere plasser og vi ønsker å øke kapasiteten slik at flere får denne muligheten.
  • Menneskehandel er et stort problem i Kambodsja og mange unge lokkes til «gode jobber» i utlandet. Vi motarbeider denne virksomheten ved å mobilisere lokalsamfunnene til å beskytte og hjelpe unge mennesker til å motstå useriøse og farlige jobbtilbud. Gjennom å tilrettelegge for utdanning og gi yrkesopplæring svekkes sannsynligheten for å bli offer for denne typen virksomhet.
  • Vi gir også ledertrening for ungdom gjennom klubber og grupper, slik at de blir bedre rustet til å møte utfordringene fra menneskehandel og til å bli tatt på alvor i samfunnet.
  • Gjennom yrkesopplæring og rentefrie låneordninger gis det muligheter for å bygge økonomisk trygghet, for seg selv og sin familie, ved å starte og drive eget inntektsgivende arbeid. Det som her bygges gir ofte grunnlag for flere generasjoner – sirkeløkonomi.

 

Vi arrangerer altså valgfri skoletur til Kambodsja. Da skal vi bli kjent med mennesker som har fått en ny mulighet takket være dette viktige arbeidet som skole får være med på å støtte. Les mer om Kambodsjaturen her.

 

Bilder: (C) Audun Nedrelid

Kambodsja, som ligger mellom Thailand og Vietnam, har ennå merker etter den brutale perioden på 1970 tallet der Røde Khmer hadde makten. For å nå sin drøm om å gjøre landet til et rent jordbrukssamfunn drepte de over 2 millioner av sine landsmenn, noe som var mellom 20 og 25% av hele befolkningen på den tiden!

Landet er fattig og ligger utsatt for virkninger av klimaendringene både med tørke og med flom. Landet har en stor tekstilindustri og er et stort turistland, ikke minst på grunn av de kjente tempelruinene Angkor Wat. Nå har Covid pandemien både stoppet turistene og stengt fabrikkene, så mange mennesker har mistet jobbene sine.

Mange av de som var reist til andre land for å få jobb har også mistet jobbene og er kommet hjem. I Kambodsja er det hverken NAV eller oljefond som hjelper i denne situasjonen, så om de var fattige før har de det enda verre nå!

Prosjektet koordineres og støttes av Normisjon.

Normisjons støttepartner ICC

ICC (International Cooperation Cambodia) er Normisjon sin samarbeidspartner i det humanitære arbeidet i Kambodsja. ICC jobber blant annet med å bekjempe menneskehandel, samt og legge til rette for inntektsskapende arbeid i landsbyene. Det legges stor vekt på å skape godt samarbeid mellom familiene i landsbyområdene. De gode resultatene nås gjennom undervisning, erfaringsutveksling og økonomisk støtte til bærekraftige prosjekter. Arbeidet gir familier med krevende forutsetninger en både tryggere og bedre familieøkonomi.

Studentinternater

Normisjon støtter to studentinternater i Phnom Penh - ett for gutter og ett for jenter. Internatene, med en kapasitet på 50 stykker, legger stor vekt på å lage et godt og støttende fellesskap der alle blir sett og ivaretatt. Studentene sier at det blir som en stor familie. Dette gjør både at de gjør det bra i studiene og at de vokser som mennesker. Internatene samarbeider også med den lokale menigheten som Normisjon støtter og tilbyr et kristent fellesskap.