Undervisning

Undervisningen

Ei normal skoleuke er satt sammen av linjefag, fellesfag, valgfag og seminar.

I praksis betyr det at du naturlig nok har flest timer på linja di. Typisk ligger antall linjetimer på 12 timer i uka. Hele mandagtorsdag, fredag er satt av til tid med bare linja. I tillegg til linjetimer har vi også fellesfag og valgfag som vi fyller tirsdag og onsdag med.