256

Undervisningen

Ei normal skoleuke er satt sammen av linjefag, fellesfag, valgfag og seminar.

I praksis betyr det at du naturlig nok har flest timer på linja di. Typisk ligger antall linjetimer på mellom 13 - 15 timer i ukaMandagonsdag, fredag og halve torsdagen er satt av til rene linjedager. I tillegg til linjetimer har vi også fellesfag og valgfag.