Undervisning

Undervisningen

Ei normal skoleuke er satt sammen av linjefag, fellesfag, og seminar.

I praksis betyr det at du naturlig nok har flest timer på linja di. Typisk ligger antall linjetimer på 14 timer i uka. Hele mandagtorsdag, fredag er satt av til tid med bare linja. I tillegg til linjetimer har vi også fellesfag.

I tillegg har vi fokusuker. Dette kan være turer
• Turer med linje eller skolen
• Valgfagsuker
• Linjeuker