313

Seminar

Under seminarene er hele elevflokken samlet. Dette er noen annerledes dager som fylles med innhold som ikke gis i den vanlige undervisningen. Vi jobber med å få inn spennende gjester opplegg som har noe viktig å formidle, samt spennende og aktive opplegg som engasjerer.

Typiske temaer som kan bli tatt opp:

  • Treningsseminarer
  • Miljø og bærekraft
  • Rusproblematikk
  • Samliv
  • Hip Hop
  • Tegneserier
  • Film
  • Soiale medier
  • Reiseliv
  • Nord - Sør problematikk

Seminar på Returgjenvinningsanlegget Returkraft i Kristiansand